REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Skarp kritik mot Arbetsförmedlingen i ny rapport

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Bild: Sören Andersson

Ekonomi (TT)

Kontrollen av de arbetssökande är för slapp och a-kassorna meddelas inte när arbetslösa inte uppfyller kraven.

Arbetsförmedlingen får "allvarlig kritik" i en ny rapport från tillsynsmyndigheten IAF.

– Det uppstår en risk för att enskilda personer blir kvar i arbetslöshet onödigt länge, säger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) generaldirektör Mathias Wahlsten.

Därför riktar IAF nu skarp kritik mot Arbetsförmedlingens kontrollarbete.

– Allvarlig kritik riktar vi bara när vi ser brister av större omfattning eller om det handlar om allvarligare avsteg från regelverket, och när det helt enkelt riskerar att påverka arbetslöshetsersättningens legitimitet, säger Wahlsten.

Ingen förändring

Kritiken mot Arbetsförmedlingen lyftes av IAF redan 2017.

Sedan dess har myndigheten centraliserat sitt kontrollarbete, vilket har haft en positiv effekt, enligt generaldirektören.

Men när det kommer till bestämmelserna kring vad som kallas "lämpligt arbete" och sökområden kvarstår problemen, enligt granskningen.

För att få ersättning från a-kassan måste den som är arbetslös aktivt söka jobb som är "lämpliga" utifrån, lite förenklat, tidigare erfarenhet och var personen bor.

Om arbetssökanden inte fått jobb efter en tid måste jobbsökandet breddas, och personen kan exempelvis behöva överväga att flytta.

Om personen inte gör det som krävs för att hitta ett nytt jobb ska Arbetsförmedlingen meddela a-kassan det.

Och det är här som IAF menar att Arbetsförmedlingen brister i sitt arbete.

Pengar kan betalas ut för länge

Att det här kontrollarbetet fungerar är viktigt utifrån flera perspektiv, enligt Mathias Wahlsten, generaldirektör för IAF.

Det korta svaret är att få så korta omställningstider som möjligt och att arbetskraften matchas dit där arbeten faktiskt finns, säger han.

– Det uppstår en risk för att enskilda personer blir kvar i arbetslöshet onödigt länge, men också att arbetslöshetsersättning kan betalas ut under längre tid än nödvändigt.

– Den här uteblivna kontrollen riskerar också att Arbetsförmedlingen missar att uppmärksamma behov av extra stöd hos en arbetssökande, tillägger han.

Arbetsförmedlingen har ett dubbelt uppdrag, säger Wahlsten.

Myndigheten ska stötta arbetssökande i jakten på ett nytt jobb, och samtidigt kontrollera att personen lever upp till kraven för att få a-kassa.

– Här behöver Arbetsförmedlingen finna en balans.

Martina Karpmyr/TT

Arbetsförmedlingen måste hitta balans i att stötta arbetssökande i jobbjakten och samtidigt kontrollera att kraven för ersättning från a-kassan uppfylls, enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens generaldirektör Mathias Wahlsten. Bild: Hanna Maxstad / Handout