REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Företagarnas känga till arbetsförmedlingen: ”Stjälper mer än hjälper”

Bild: Johan Nilsson/TT

7 av 10 företagare väljer att aktivt undvika Arbetsförmedlingen när de rekryterar personal, uppger Företagarna.

Kompetensbrist är ett återkommande problem för arbetsgivare. Samtidigt väljer så många som 7 av 10 företagare av bort Arbetsförmedlingen när de behöver rekrytera personal, enligt en undersökning av Företagarna.

Företagarnas känga till arbetsförmedlingen: "Stjälper med än hjälper"