DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ny rapport: 700 000 i långvarigt utanförskap

Genrebild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

700 000 befinner sig i långvarigt utanförskap, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. ”Det krävs ett batteri av åtgärder och ett uthålligt politiskt ledarskap”, skriver chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt och nationalekonom Johan Lidefelt i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

700 000 människor i Sverige nådde under en sexårs­period aldrig upp till den inkomstnivå som krävs för att definieras som själv­försörjande, skriver rapportförfattarna Sven-Olov Daunfeldt och Johan Lidefelt i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I en ny studie som bygger vidare på en tidigare rapport från Entreprenörskapsforum har Svenskt Näringsliv låtit fördjupa analysen kring hur det svenska utanförskapet ser ut.

Sven-Olov Daunfeldt och Johan Lidefelt menar att det krävs ”ett batteri av åtgärder och ett uthålligt politiskt ledarskap” för att få fler att bli självförsörjande och föreslår fyra reformer:

  • En stärkt arbetslinje med skärpta aktivitetskrav, där minskade bidrag kombineras med sänkningar av skatten för de med lägst inkomst.
  • Ökade möjligheter till instegsjobb, där etableringsjobben kan vara en viktig pusselbit.
  • Stärkt matchning på arbets­marknaden. Än mer fokus på yrkesutbildningar behövs för att få fler att bli självförsörjande.
  • En politik för ett växande näringsliv. Eftersom företagen är ”loket i integrations­politiken” hänger utvecklingen på ifall det finns en politik för ett växande näringsliv som gör att företagen kan och vill anställa.

Fokus på att öka självförsörjnings­graden behöver bli en av de viktigaste prioriteringarna för inrikespolitiken framåt, slår ekonomerna fast.

SvD: Debatt: Svenskt Näringsliv: 700 000 personer befinner sig i långvarigt utanförskap

Svenskt Näringsliv: Rapport: Reformer för fler i självförsörjning