DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Tecken på ökad arbetslöshet duggar tätare

Tendenser till köbildning hos Arbetsförmedlingen. Arkivbild. Bild: Bertil Ericson / TT

Arbetsmarknad (TT)

Varslen om uppsägningar duggar nu allt tätare. Men långtidsarbetslösheten sjunker fortfarande.

I slutet av januari var 146 000 inskrivna som långtidsarbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Det är den lägsta siffran sedan augusti 2019, alltså ett halvår innan pandemin bröt ut.

Vid samma tid i fjol hade 179 000 personer varit utan ett arbete mer än tolv månader, enligt Arbetsförmedlingen statistik, vilket är myndighetens definition på långtidsarbetslöshet.

Men totalt sett har arbetslösheten nu börjat krypa uppåt, om än mycket långsamt, i alla fall än så länge. Vid årsskiftet var 336 000 inskrivna som arbetslösa. I slutet av januari låg den siffran på 341 000 och en tredjedel in i februari 342 000 personer.

Men varselsiffrorna pekar åt ett desto tydligare håll. I januari varslades över 5 000 personer om uppsägning, en månad som vanligtvis brukar rymma relativt färre varsel än andra månader. Det var den högsta januarisiffran sedan 2015.

Stockholms län toppar i kraft av sin storlek med nästan 3 100 av de lagda varslen. Men det är ändå fler än i förhållande till att fler bor och jobbar kring huvudstaden, och förklaras av att många varsel nu kommer i byggindustrin och i handeln.

Och i inledningen av februari har varslen dragit iväg kraftigt. Enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik, som publicerades i måndags, så har närmare 13 000 varslats bara under inledningen av februari (till och med den 10:e). Det kan jämföras med hela 2022 års varseltal på strax över 30 000.

Det skvallrar om att lågkonjunkturen nu börjar märkas tydligare, enligt analysdirektör Eva Samakovlis.

– Vi ser det både på att varslen ökar och att arbetslösa med kortare inskrivningstider ökar. Och att de nyanmälda platserna minskar, om än från en väldigt hög nivå, säger hon.

Olle Lindström/TT

Varsel per näringsgren i januari

Jordbruk, skogsbruk och fiske5

Utvinning av mineral5

Tillverkning827

Försörjning av el, gas, värme och kyla

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering8

Byggverksamhet585

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar533

Transport och magasinering285

Hotell- och restaurangverksamhet125

Informations- och kommunikationsverksamhet1741

Finans- och försäkringsverksamhet96

Fastighetsverksamhet24

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik215

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster589

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring9

Utbildning129

Vård och omsorg; sociala tjänster64

Kultur, nöje och fritid10

Annan serviceverksamhet58

Summa5328

Källa: Arbetsförmedlingen