DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ny rapport: Rivstart för omställningsstudiestödet

Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer.

Omställningsstudiestödet når rätt personer och tekniska ämnen är populära, visar en rapport från Sveriges Ingenjörer.

– Detta bekräftar den viktiga roll högskolor och universitet spelar för det livslånga lärandet. Det skickar en tydlig signal inte bara till högskolorna, utan också till staten som finansiär, att utbud och tillgänglighet av akademisk utbildning för yrkesverksamma successivt bör öka, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, i ett uttalande.

Sveriges Ingenjörer har undersökt de första 1 000 ansökningarna för det nya omställningsstudiestödet, som ger yrkesverksamma en möjlighet att studera mitt i livet för att bredda sin kompetens och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Nära 60 procent av dem som sökt respektive beviljats omställningsstudiestöd för studier inom yrkeshögskolan valde en inriktning inom teknik och data.

Pressmeddelande: NY RAPPORT: Rivstart för omställningsstudiestödet