DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Varnar för nya varsel – ”Väldigt tuffa tider framför oss”

Bild: Sören Andersson

Vart fjärde företag säger att det finns risk för varsel det närmaste halvåret. Det framgår av årets första konjunkturrapport och företagarpanel från Svenskt Näringsliv. ”Det kommer att bli svårt för många”, säger organisationens chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

Fyra gånger om året svarar Svenskt Näringslivs företagarpanel på frågor som rör konjunktur, sysselsättning, försäljning, investeringar och tillväxt. Den senaste mätningen genomfördes i januari och ger en dyster bild av läget.

Mer än en fjärdedel, 26 procent, av företagen uppger att det finns risk för varsel det närmaste halvåret. Samtidigt räknar 28 procent med minskad försäljning under året, 24 procent med sänkt investeringstakt och 18 procent av företagen spår att antalet medarbetare minskar de kommande tolv månaderna.

Den höga inflationen och Riksbankens snabba räntehöjningar har skapat en tuff situation för både hushåll och företag. Svenskt Näringslivs senaste konjunkturuppdatering visar att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur de kommande två åren. Hushållens konsumtion minskar kraftigt, arbetslösheten stiger och BNP förväntas falla med 1,6 procent under 2023.

– Vi har väldigt tuffa tider framför oss. Arbetslösheten ligger redan nu alldeles för högt. Att var fjärde företag överväger varsel tyder på att arbetslösheten ökar ytterligare. Det kommer att bli svårt för många, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

– Det finns en risk att vi står inför en djup och långvarig lågkonjunktur. Både företag och hushåll behöver positiva nyheter. Kostnadstrycket måste dämpas, säger han.

Läs Svenskt Näringslivs konjunkturrapport