DEN AKUTA ELKRISEN

Elkrisen: Nu tvingas industriföretaget varsla 21 medarbetare

Nordic Brass Gusum har sedan december 2021 haft mycket höga elpriser, enligt vd Björn Wiborg. Bild: Nordic Brass Gusum

Elkostnaden har gått upp med tolv miljoner kronor sedan förra året. Nu har industriföretaget varslat drygt 20 personer. ”Alla pratar om att lågkonjunkturen är runt hörnet, men vi ser att den redan är här”, säger Björn Wiborg, vd på Nordic Brass Gusum, till TN.

Nordic Brass Gusum är ett av Sveriges äldsta bruksföretag och tillverkar varje år 25 000 ton mässing i form av stänger, tackor och muttrar. Företaget har sedan december 2021 haft mycket höga elpriser, berättar vd Björn Wiborg.

– Det var då som elpriset började sticka i väg. Om man jämför perioden januari till september 2021 med samma period i år har våra elkostnader ökat med tolv miljoner kronor.

Företaget har en omsättning på cirka en miljard kronor och 125 anställda. Mycket levereras till den nordiska marknaden där kunder vidareförädlar mässingen till slutprodukter som VVS-tillbehör, till exempelvis kranar och duschhandtag.

– Vi jobbar ju i processindustrin och tillverkar mässing. Det innebär i grova drag att man köper zink och koppar och smälter det i stora ugnar, så det är väldigt elintensivt. I Gusum förbrukar vi 100 000 kWh per dygn.

Tvingas stoppa produktion

Han berättar att de varje dag klockan 13 går in på Nordpool och ser över morgondagens elpris.

– Naturligtvis hedgar vi elen, det gör alla elintensiva bolag. Normalt hedgar vi upp till 80 procent, sedan köper vi el till spotpris.

– Vi har ett system där vi slår in priset för varje timme och utifrån det så bedömer vi om vi måste stanna vissa delar av produktionen för att det är för dyrt. Ligger elpriset på tre-fem kronor så kan vi absolut inte producera. Det går inte ihop.

Bolaget har ett samarbete med Vattenfall och Svenska Kraftnät om effektneddragning som startade innan företaget drabbades av de höga elpriserna.

– Det innebär att Svenska Kraftnät får ta effekt från Nordic Brass Gusum vid effekttoppar för då går vi ned i smälthastighet.

Varslat 21 medarbetare

I spåren av de höga elpriserna och en vikande efterfrågan på mässing togs beslutet i mitten av oktober att varsla 21 anställda, vilket bland annat Norrköpings Tidningar tidigare har rapporterat om.

– Alla pratar om att lågkonjunkturen är runt hörnet, men vi ser att den redan är här. Naturligtvis är det tråkigt att ge ett sådant besked, men för oss handlar det nu om att övervintra när konjunkturen viker, inflationen skenar och elpriserna är så höga. Förhoppningsvis kommer vi starka ur detta.

”Det är så klart oroligt nu när man ser prisökningar och en kommande lågkonjunktur.”

Johan Bruce är energidirektör på Skogsindustrierna och verksamhetsansvarig på SKGS, som är ett samarbete mellan Skogsindustrierna, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), SveMin och Jernkontoret. Han lyfter fram att det till stora delar går bra för den svenska basindustrin.

– Många har långa kontrakt och när man ser till de stora bolagens kvartalsrapporter så spretar det en del, men över lag går det väldigt bra. Det är så klart oroligt nu när man ser prisökningar och en kommande lågkonjunktur som kommer att innebära en lägre efterfrågan.

– Är man på en marknad där priset och efterfrågan på ens produkter går ned så blir det så klart tufft när man även har högre energikostnader än övriga världen.

”Går inte ihop”

Björn Wiborg menar att utvecklingen är negativ inte bara för Nordic Brass Gusum, utan för hela basindustrin. Basindustrin innefattar gruvor, järn-, stål- och metallverk samt även baskemikalie-, cement-, massa- och pappersindustri.

– För att svensk basindustri ska kunna bedriva verksamhet så krävs rimliga elpriser. Om man jämför med att vi tidigare år har betalat 30-50 öre per kWh och att priserna numera är uppe på tre till fem kronor så förstår man att det här inte kommer att gå ihop.

– De flesta företag kan hantera en konjunkturnedgång, men när det även finns en hög inflation bland annat med höga elpriser så blir det otroligt svårt att hantera. Kostnaderna ökar i hela ledet och alla försöker kompensera priset mot kund. Det finns ett marknadspris inom alla branscher som företag måste förhålla sig till.