ELKRISEN

Rapport om elkrisen: Fler blir beroende av bidrag

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Elbrist och höga elpriser får stora negativa konsekvenser på samhället, visar en ny rapport som har initierats av landshövdingarna i åtta län i södra Sverige.

– Under pandemin kunde företagen klara sig med olika statliga stöd, men nu är det många företag som riskerar att komma i ett läge där de inte klarar kostnaderna och går under, säger Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf till SVT.

Enligt rapporten blir de långsiktiga följderna av elbrist och höga elpriser bland annat ännu högre matpriser, minskad inhemsk livsmedelsproduktion, ökad arbetslöshet och fler konkurser. Det betyder samtidigt att fler personer kommer att vara beroende av bidrag för att försörja sig. I rapporten talas det om ett ökat behov av försörjningsstöd.

— De ekonomiska och sociala konsekvenserna för samhället är redan här. Både näringsliv och enskilda har stora utmaningar i den ekonomiska situation de befinner sig i, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län, i ett pressmeddelande.

Läs rapporten här.

SVT: Stor fara med höga elpriser