DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Expert: Kronan försvagas av ökade arbetskraftskostnader

Kerstin Hallsten, Industriarbetsgivarnas och Skogsindustriernas chefsekonom.

Den svagare kronan gynnar svenska exportföretag. Men experter menar att en svag valuta inte bygger konkurrenskraftiga företag. ”Försvagningen av kronan kan bero på att svenska arbetskraftskostnader ökar mer än i våra konkurrentländer och det är inget styrketecken”, säger Kerstin Hallsten, Industriarbetsgivarnas chefsekonom, till TN.

Den svaga svenska kronan får vinsterna i de svenska exportföretagen att öka rejält, uppger SVT i ett inslag. Det är betydelsefullt eftersom hälften av den svenska ekonomin är beroende av export. Finansanalytikern Peter Malmqvist menar att svenska bolag ligger bättre till än utländska konkurrenter tack vare den svaga kronan.

– Jag tycker att plattformen, när det väl vänder, är väldigt stark för svenska företag, säger Peter Malmqvist till SVT Nyheter.

Kursen fungerar som krockkudde

Kerstin Hallsten, Industriarbetsgivarnas chefsekonom, gör en liknande analys.

– I det här läget när kronan försvagas kan den fungera som en krockkudde så att åtstramningen går lite långsammare. Men även om en svag växelkurs kan vara bra temporärt är det inte så vi bygger starka och konkurrenskraftiga företag, säger hon till TN.

Varför valutakurser förändras är inte alldeles enkelt att förklara. Enligt Kerstin Hallsten påverkas en valutas värde av en mängd olika faktorer och små valutor har en tendens att tappa i värde i tider av osäkerhet. Med pandemin, kriget i Ukraina, upptrappningen kring Taiwan och en skenande inflation där den amerikanska centralbanken Fed stramar åt ekonomin snabbare än Riksbanken finns det gott om osäkerhetsfaktorer i omvärlden.

”Det handlar snarare om att dollarn blivit starkare än att kronan försvagats.”

Den svenska kronan har hamnat blickfånget den senaste tiden när den tappat i värde, men det är svårt att avgöra hur mycket den egentligen har försvagats. Kerstin Hallsten uppger att kronan i det korta perspektivet sedan 2019 försvagats med runt tre procent mot dollarn om sett till årsgenomsnitt och hittills i år, alltså inga enorma siffror.

– Jämfört med OECD-länderna och BRIC-länderna har kronan nästan inte försvagats alls. Vi måste komma ihåg att kronan stärktes kraftigt under 2020 under pandemin för att försvagas sedan 2021. Det handlar snarare om att dollarn blivit starkare än att kronan försvagats. Kronan har knappt rört sig sammantaget gentemot euron, säger hon.

Oroväckande långsiktig trend

Om vi däremot tittar på det senaste decenniet går det att se att kronan faktiskt försvagats även mot euron. Den långsiktiga trenden är oroväckande, menar Kerstin Hallsten.

– Försvagningen av kronan kan bero på att svenska arbetskraftskostnader ökar mer än i våra konkurrentländer och det är inget styrketecken. Att kronans värde faller kan vara en reaktion på att vi tappar i konkurrenskraft, säger hon.

Den svenska skogsindustrin är en av branscherna som gynnas mest av den försvagade kronan. Skogsindustrin behöver inte importera några större mängder insatsvaror utan 85 procent av det som produceras exporteras och det mesta säljs i dollar. Men det är bökigare för den svenska verkstadsindustrin som behöver importera mycket insatsvaror prissatta i dollar vilket ökar kostnaderna. Kerstin Hallsten, som även är chefsekonom för Skogsindustrierna, påpekar att den svaga kronan också kan göra industrins klimatomställning dyrare.

– Skogsindustrin och företag i flera andra branscher gör stora investeringar i biobaserade material till omställningen som är prissatta i dollar. Det för med sig ökade kostnader för företagen, säger hon.

Arbetskraftskostnaderna ökar mer

Kerstin Hallsten poängterar att alla företag som strävar efter en långsiktig överlevnad måste bygga upp en långsiktig konkurrenskraft. Det skapas genom en stark produktivitetsutveckling.

– Och man skapar inte långsiktiga och konkurrenskraftiga företag genom att kronan försvagas. Den långsiktiga trenden med en allt svagare krona är därför illavarslande. Vi har lyft fram problemet med att de svenska arbetskraftskostnaderna under en längre period har stigit mer än i våra konkurrentländer. Från industrins sida menar vi att en nedväxling av löneökningarna under avtalsrörelsen är nödvändig för att lyfta den svenska konkurrenskraften, säger Kerstin Hallsten till TN.

Är det bra för exportsektorn att kronan nu försvagas mot dollarn?

Exportföretag gynnas av svag krona – gör jättevinster

Valutaproffs: Ingves måste ”dra på rejält” för att stärka kronan