ARBETSKRAFTSINVANDRING

Arbetskraftsinvandring kan minska splittringen i samhället

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Flyttströmmmar inom Sverige och arbetskraftsinvandring kan bidra till att möta den ökade efterfrågan på arbetskraft i norr. Det bidrog till framgångarna hos Scania under 1900-talets senare hälft, skriver DN Ekonomi.

I artikeln får familjen Viktorsson personifiera den här historiska vändpunkten. Men för dem var situationen den omvända. På grund av stor arbetsbrist i norr, sökte sig familjen söderut för att jobba på lastbilskoncernens Södertälje-fabrik.

Kim Viktorsson, tredje generationen inom familjen som jobbar på Scania, och hans mamma Anita, ser Scania som ett gott exempel på när invandringen verkligen bidrar till att bygga upp och förbättra det svenska samhället.

– Människor som kommit hit från exempelvis Finland, Jugoslavien, Västtyskland, Grekland och Turkiet har blivit inkluderade i samhället väldigt bra tack vare att de kommer ut i arbete och lär sig det svenska språket, säger Kim till tidningen.

Kim anser även att inkluderingen av olika grupper, stads och landsbygd, höger och vänster och svenskfödda och utrikesfödda i samhället är viktiga valfrågor för att minska splittringen i samhället.

DN Ekonomi: Tre generationer på Scania: ”Viktigt att minska splittringen i samhället”