BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Regeringen trappar upp kampen mot oseriösa företag

För att växla upp kampen mot arbetslivskriminaliteten har regeringen tillsatt en utredning som ska analysera om entreprenörsansvaret ska stärkas ytterligare.

Sedan 2019 gäller det bygg- och anläggningsbranschen det så kallade entreprenörsansvaret, ett stärkt skydd för arbetstagares löner.

Regeringen anser att det är ett viktigt verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet och en utredning ska nu se över om entreprenörsansvaret bör utvidgas till fler branscher.

I ett pressmeddelande säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark problemen med långa entreprenörskedjor har blivit större och att städ- och transportbranschen är särskilt utsatta.

– De som livnär sig på att utnyttja andra människor ska inte sova gott om nätterna. Seriösa företag som följer reglerna ska inte konkurreras ut av fuskare och kriminella, säger hon.

Entreprenörsansvaret innebär att arbetstagare har rätt att kräva ut sin lön, ytterst av huvudentreprenören, om de jobbar för en underentreprenör som inte betalar ut lön enligt avtal. Lagen ger också de fackliga organisationerna rätt att kräva ut information om vilka underentreprenörer som har anlitats.

Susanna Ribrant håller i utredningen som ska redovisas senast den 28 april 2023.