Gravida med låg inkomst får sämre skydd

"Det blir en ojämlikhet som inte skulle behöva finnas", säger Anna Persson vid Försäkringskassan om de skillnader som finns i försäkringsskyddet för gravida. Arkivbild. Bild: Robert Schlesinger/NTB/TT

Samhälle (TT)

Gravida kvinnor med lägre inkomst får ett sämre skydd på grund av skillnader i olika ersättningar.

– Det blir en ojämlikhet som inte skulle behöva finnas, säger Anna Persson vid Försäkringskassan.

Myndigheten anser att socialförsäkringen för gravida behöver ses över.

Omkring 70 procent av alla gravida kvinnor ansöker någon gång under sin graviditet om ersättning från socialförsäkringen, exempelvis graviditetspenning eller föräldrapenning.

– Majoriteten av gravida kvinnor har ett behov av att vara lediga eller avstå från arbete under slutet av graviditeten. Socialförsäkringen är viktig för gravida kvinnors inkomstskydd, säger Anna Persson, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Flera tidigare studier och utredningar har pekat på problem med hur socialförsäkringen är utformad för gravida. En ny rapport från Försäkringskassan visar att olikheter hos de olika ersättningarna slår mot låginkomsttagare.

Sämre skydd

Graviditetspenning och sjukpenning används på många sätt för samma typer av behov bland gravida kvinnor, konstaterar myndigheten.

– Samtidigt ger graviditetspenning ofta lägre ersättning än sjukpenning både på grund av att ersättningstaket är lägre och att man inte har samma avtalsförsäkringar som när man är sjuk.

– Vi ser också att kvinnor som har lägre inkomst, exempelvis inom kontaktyrken, oftare får graviditetspenning och därmed får de ett lite sämre inkomstskydd.

Sjukpenning är i sin tur vanligare bland kvinnor i yrken med högre löner. Enligt myndigheten förstärker det här inkomstskillnader mellan olika yrkesgrupper.

– Det blir en ojämlikhet som inte skulle behöva finnas, säger Anna Persson.

Utredning på gång

Man ser även att de kvinnor som varken får graviditetspenning eller sjukpenning också har ett behov av att arbeta mindre inför sin förlossning.

– De tar i genomsnitt ut fler dagar med föräldrapenning i stället och det innebär att de har färre dagar att använda tillsammans med barnet. Det påverkar uttaget av föräldrapenning.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över socialförsäkringsskyddet för gravida som ska redovisas senast nästa år. Bland annat ser regeringen ett behov av att modernisera regelverket för graviditetspenning.

– Det blir upp till dem att föreslå förändringar. Vi konstaterar att det ser ut så här och ser fram emot att de ska komma med sina förslag och vad de tycker är lämpliga åtgärder, säger Anna Persson.

Malin Johanson/TT

Fakta

Graviditetspenning kan ges till den som är gravid och har ett fysiskt ansträngande arbete – eller där det finns risker i arbetsmiljön och man inte kan bli omplacerad till mindre riskfyllda arbetsuppgifter. Man kan få ersättning tidigast från och med 60:e dagen före beräknad förlossning.

Sjukpenning ska betalas ut till den som är gravid vars arbetsförmåga bedöms vara nedsatt på grund av sjukdom och där man inte längre kan utföra sitt vanliga arbete.

Föräldrapenning är ett ekonomiskt stöd till föräldrar för att man ska kunna vara hemma med sitt barn i stället för att arbeta eller studera. Föräldrapenningen betalas ut i 480 dagar för ett barn och kan tas ut 60 dagar innan beräknad förlossning.

Källa: Försäkringskassan