Så ska ukrainare få jobb i Sverige

”Jag förutsätter att många av dem som har kommit hit från Ukraina kommer att söka och få jobb hos oss”, säger Henrik Nerell på svenska McDonald’s. Bild: Johan Nilsson/Stina Stjernkvist/TT

Svensk arbetsmarknad kokar just nu och kompetensbristen är stor. Det är en av många anledningar till att det bör vara enkelt för många ukrainare att få jobb i Sverige. ”Vi räknar med att anställa ett par tusen personer under våren”, säger Henrik Nerell på McDonald’s.

Patrik Karlsson, policyexpert inom kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, menar att de som kommer till Sverige från Ukraina bör ha relativt goda förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. Men, tillägger han, mycket avgörs av hur länge en person stannar i landet.

– Det här är en målgrupp med sannolikt bättre förutsättningar att komma i arbeta jämfört med liknande situationer tidigare. De flesta i arbetsför ålder som kommer hit kan förväntas ha gymnasial utbildning, kunna engelska hyggligt och ha färsk arbetslivserfarenhet och relevanta kompetenser, säger Patrik Karlsson.

Dessutom är efterfrågan på arbetskraft stor just nu.

– Vi har rekordmånga lediga platser i Arbetsförmedlingens platsbank. Det finns många lediga jobb som inte kräver att man kan avancerad svenska. Om myndigheterna underlättar processerna och fokuserar på att dra nytta av den starka efterfrågan ökar chanserna för att fler kommer i jobb.

Långa väntetider

Migrationsverket har kritiserats för långa väntetider som försenar nyanländas möjlighet till att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Det skulle vara väldigt olyckligt om individer hålls borta från arbetsmarknaden. Ju längre en person är borta, desto svårare är det att komma igen, säger Patrik Karlsson.

Nu hoppas han på snabbare processer, inte minst tack vare att de ukrainska flyktingarna omfattas av EU:s massflyktsdirektiv.

– Situationen nu skiljer sig från den vi hade 2015. Tidigare har vi sett processor där du först ska vänta på besked om uppehållstillstånd, sedan på att bli kommunplacerad. Sedan ska du börja läsa svenska, och plötsligt har ett och halvt år gått utan att du kunnat arbeta. Där vill vi inte hamna.

Redo att anställa

McDonald’s presschef Henrik Nerell berättar att McDonald's är redo att anställa flera av dem som kommit till Sverige från Ukraina.

– Elva av McDonald's anställda i Ukraina har kommit till Sverige. De kommer att erbjudas jobb på McDonald’s i Sverige.

Men det tar inte slut där. Antagligen kommer många fler ukrainare att anställas.

– Vi har ett stort rekryteringsbehov just nu och räknar med att anställa ett par tusen personer under våren. Jag förutsätter att många av dem som har kommit hit från Ukraina kommer att söka och få jobb hos oss.

Även Henrik Nerell hoppas att processen hos Migrationsverket ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

– Ju snabbare de kan få sina papper i ordning desto bättre. För deras egen skull tror jag att det är väldigt positivt om de kan komma i arbete så fort som möjligt, få sociala kontakter och sysselsätta sig.

Oro för att tvingas flytta

Många av dem som har flytt till Sverige bor just nu hemma hos privatpersoner. Nu finns en oro för att de ska behöva flytta trots att de kan ha fått jobb och knutit kontakter på sin nuvarande plats.

– Är du i behov av boende som asylsökande har du rätt att få det av Migrationsverket. Då hänvisas du till ett flyktingboende. Har du möjlighet att ordna ett eget boende kan du göra det var du vill, men Migrationsverket kan inte garantera ett boende på samma ställe där du har bott innan, oavsett om du har fått jobb där eller inte, säger Guna Graufelds på Migrationsverkets presstjänst.

Patrik Karlsson beklagar att människor kan tvingas lämna kommuner där de har fått jobb.

– Om man har fått ett jobb vore det olyckligt om boendesituationen skulle leda till att personen måste sluta på jobbet. Kanske kan man lösa boendesituationen på egen hand istället för att flytta från jobbet, säger Patrik Karlsson.