AI OCH AUTOMATISERING

Ny forskning: Så påverkar AI jobben

Bild: Vincent Yu

I ett nytt projekt undersöker forskare AI:s påverkan på företagen och deras anställda. ”Den här kunskapen behövs”, skriver forskarna i ett pressmeddelande.

Tidigare forskning om AI och sysselsättning säger oss inte särskilt mycket, menar Magnus Lodefalk, universitetslektor på Örebro universitet. Med finansiering från Torsten Söderbergs stiftelse kommer forskare vid Örebro universitet komplettera tidigare studier av AI. Bland annat kommer de undersöka hur artificiell intelligens påverkar inkomst, arbetsuppgifter och efterfrågan på arbetskraft.

Målet med projektet är att ge det underlag som krävs för att politiker, företagare och anställda ska fatta kloka beslut i framtiden.

— Kunskapsintensiva tjänster är centrala för samhällets infrastruktur och alltmer beroende av digitalisering och AI. Vi vill ta reda vilka nyckelfaktorer som kan hjälpa anställda och arbetsgivare att utvecklas, säger Magnus Lodefalk till Örebro universitet.

Örebro universitet: Med nya data ska forskare undersöka hur AI påverkar arbetsmarknaden