EU:S FRAMTID

Nu är Belgien ordförande – här är de viktigaste prioriteringarna

Förberedelser av eventet som fick inleda Belgiens ordförandeskap i EU. Bild: European Council

Det första halvåret 2024 är det Belgien som håller i Europeiska rådets ordförandeklubba. Landet har på den för ändamålet speciellt framtagna sidan Belgium24.eu listat de sex huvudsakliga områden som är i fokus under ordförandeskapet.

På listan över Belgiens prioriterade områden återfinns till att börja med att försvara rättsstaten, demokratin, samhörigheten och grundläggande rättigheter. Här vill landet bland annat fokusera på utbildning, digitalisering och vikten av fria medier. En annan viktig pusselbit är att stötta kandidatländer som närmar sig EU-medlemskap och att förbereda EU för att växa.

Inom området som handlar om att stärka EU:s konkurrenskraft lyfter Belgien fram vikten av att skapa förutsättningar för företag att växa och stå sig i den globala konkurrensen, med regler ska vara enkla och förutsägbara. Belgien kommer dessutom att fokusera särskilt på att stärka den inre marknaden och på ekonomisk säkerhet, samt på att skapa en arbetsmarknad som stimulerar tillväxten. Dessutom ska Belgien stärka EU:s självförsörjning inom vissa områden, inte minst livsmedelsproduktion.

Lägger stor vikt vid sociala frågor

Bland de prioriterade områdena finns även att arbeta för en grön omställning, inklusive att stärka EU:s beredskap mot klimatförändringar och att öka energiproduktionen, samt att rikta nytt ljus på EU:s ambition att ligga långt fram inom hälsa och sociala frågor. Just det sistnämnda lyfts fram som ett viktigt område, och ambitionerna är högt ställda. Belgiens ordförandeskap ska lägga grunden för ett europeiskt samhälle som är inkluderande, jämställt och rättvist. Mer konkret handlar det exempelvis om att arbeta för att alla européer ska ha råd med boende och mediciner.

Slutligen lovar Belgien att arbeta förebyggande mot brottslighet och för att säkerställa ett europeiskt samarbete i migrationsfrågan i syfte att skydda unionens gränser, men också att arbeta för ett globalt Europa med stark motståndskraft och autonomi, och försvara unionens intressen och värderingar.

Eftersom det är val till Europaparlamentet i juni landar det på Belgiens bord att avsluta den nuvarande mandatperioden. Tidningen Politico har listat ett antal aktuella direktiv och gjort en bedömning av sannolikheten att de nuvarande parlamentarikerna lyckas ro dem i hamn. Av tidningens sammanställning att döma ligger olika typer av lagstiftning för att begränsa utsläpp, samt planerna på att bygga ut 5G-nätet, bra till.

Belgium24.eu: Belgian Presidency of the Council of the European Union – Programme

Politico: How to navigate Belgium's EU presidency policy agenda like a pro