EU:S FRAMTID

Kanelbullen inte tillräckligt unik för EU-skydd

Får inget skydd. Arkivbild Bild: Henrik Montgomery/TT

Livsmedel (TT)

Den klassiska kanelbullen är inte tillräckligt unik för att skyddas. Det tycker i alla fall förvaltningsrätten, som går på samma linje som Livsmedelsverket och säger nej till att ansöka om en så kallad skyddad ursprungsbeteckning för bullarna.

Sveriges bagare och konditorer AB hade tidigare ansökt om att få registrera kanelbulle som skyddad beteckning hos EU-kommissionen, vilket Livsmedelsverket avslog.

Branschorganisationen förde fram att man vill fastställa vad som får kallas kanelbulle för bevara det traditionella sättet att baka, och att konsumenterna ska veta vad de får när de köper bullen.

Men förvaltningsrätten i Uppsala går på Livsmedelsverkets tidigare beslut och avslår överklagandet. Rätten motiverar det med att kanelbulle inte uppfyller EU:s krav för att kallas en särskild produkt, utan snarare är "ett samlingsnamn för en variation av liknande produkter".

Domstolen pekar också på att liknande bakverk finns på andra håll i EU.

Fakta

Inom EU finns tre skyddade beteckningar för matvaror, med olika typer av krav kopplade till sig. Förutom skyddad ursprungsbeteckning finns även skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet.

Svenska produkter och livsmedel som har skyddad ursprungsbeteckning:

Grebbestadsostron, Hånnlamb (kött från gutefår), Kalixlöjrom, rökt Vättersik, Upplandskubb, Vänerlöjrom, Wrångebäcksost och Bohusläns blåmusslor.

Svenska produkter och livsmedel som har skyddad geografisk beteckning:

Bruna bönor från Öland, Kullings kalvdans, Sörmlands ädel, skånsk spettkaka, svensk vodka, svensk punch, svensk akvavit, Sveciaost, värmländskt skrädmjöl och äkta Grännapolkagrisar.

Svensk produkt och livsmedel som har registrerats som garanterade traditionell specialitet:

Falukorv.

Källor: Livsmedelsverket, Jordbruksverket