KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Rapport: Kärnkraft avgörande för USA:s nettonoll-mål

Bild: John Bazemore

Såväl befintlig som ny kärnkraft behövs om Biden-administrationen ska uppnå noll koldioxidutsläpp i USA till 2035. Det framgår av en ny rapport från den amerikanska energimyndigheten, rapporterar Energinyheter.

Rapporten "The Path to 100 procent Clean Electricity", innehåller en tiopunktslista över vilka åtgärder som behövs för att uppnå målet. Här konstateras det också att ren energiproduktion kommer att utgöras av bland annat kärnkraft, vattenkraft, vind och solenergi.

Trots ett starkt uppsving för vind- och solenergi är det i slutändan kärnkraft och vattenkraft som kommer att utgöra den primära källan till ren el.

Genom att säkerställa flottan av kärnreaktorer och vattenkraftanläggningar kommer det att minska behovet av nya utbyggnader. Det krävs också åtgärder för att att snabbt öka utbyggnaden av etablerad teknik för ren produktion och lagring.

"För att nå 100 procent ren elektricitet krävs en omedelbar ökning av utbyggnadshastigheten för ren kraft och lagring, följt av en fortsatt snabb tillväxt i utbyggnadstakten", framgår det i rapporten.

Energinyheter: DOE-rapport: Kärnkraft en nödvändig del av Bidens plan för ren el