DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Rapport: Nederländerna ett föredöme i tillståndsprocesser

Genrebild. Bild: Michael Probst

Nederländerna är ett föredöme när det gäller hantering av tillståndsprocesser. Det skriver Second Opinion och hänvisar till en rapport beställd av Finlands motsvarighet till Svenskt Näringsliv.

Enligt rapporten har Nederländerna en ambitiös strävan efter ”äkta integration” av de olika frågeställningarna i tillståndsprocessen och digitaliserad handläggning, skriver Second Opinion.

De framhåller bland annat att Nederländerna integrerat flera sektortillstånd till ett enhetligt miljötillstånd, ett one-stop shop-förfarande.

Detta innebär att allt samlas i en ansökan och att överklagan sker i en enda sammanhållen process.

Second Opinion: ”Holland föredömet gällande tillståndsprocesser”