FRIHANDELNS FRAMTID

Wallenberg inför Davos-mötet: ”Att träffas är alltid en möjlighet”

Jacob Wallenberg, ordförande för Svenskt Näringsliv. Bild: Simon Rehnström/SvD/TT

Världsledare och företagsledare träffas för första gången på tre år för Världsekonomiskt forum i Davos. "För Sverige, som är starkt beroende av frihandel och globalisering, är sämre internationell samverkan en uppenbar risk”, säger Jacob Wallenberg, ordförande för Svenskt Näringsliv, som själv är på plats.

Vad förväntas bli de viktigaste frågorna på mötesagendan i och med det bistra världsläget?

– Temat i år är ”Cooperation in a fragmented world”, vilket också pekar på vad mycket av årets möte kommer att handla om. Att hitta gemensamma lösningar inom olika områden, till exempel hållbarhet och internationellt samarbete, det är viktigt i en alltmer komplex värld.

Vilka är de största farhågorna för världsekonomin just nu?

– Det hemska kriget i Ukraina överskuggar allt. Sedan är det geopolitiken och risken för att graden av samverkan inom världssamfundet går tillbaka som skapar en stor osäkerhet i vår omvärld.

Ur ett svenskt perspektiv och för svenska företag – vad är viktigast att föra fram?

– För Sverige, som är starkt beroende av frihandel och globalisering, är sämre internationell samverkan en uppenbar risk. Där behöver vi fortsätta jobba med att bygga internationella relationer för fortsatt utveckling och tillväxt hos svenska företag.

Finns det något positivt som ändå kan komma ur det här mötet?

– I Davos fattas inga beslut, men det är viktigt att beslutsfattare träffas. Forumet ger ju en rad möjligheter till att i både formella och informella sammanhang mötas för att lyfta och diskutera viktiga frågor från olika perspektiv. Att träffas är alltid en möjlighet i utmanande tider.