Demokratin på tillbakagång i världen

Myanmars hårdföre juntaledare Min Aung Hlaing inspekterade sina styrkor under en militärparad i våras. Landet har varit oroligt sedan militärkuppen i februari i fjol då folkvalda Aung San Suu Kyi avsattes. Arkivbild. Bild: Aung Shine Oo/AP/TT

Världen (TT)

Demokratin försvagades i hälften av världens demokratiska länder i fjol, enligt en färsk rapport som gör gällande att samhällskontrakt kan behöva ses över.

Två demokratier – Myanmar och Tunisien – gick förlorade under 2021, och över två tredjedelar av jordens befolkning lever i diktaturer eller i demokratier som är på tillbakagång. Det visar en färsk rapport från den mellanstatliga organisationen Idea, där författarna skriver att det i vissa länder kan bli nödvändigt att "omförhandla" samhällskontrakten i samband med att populister vinner mark och färre tror att demokrati är svaret på olika problem.

USA är ett av de länder där det enligt rapporten finns hot mot demokratin.

Krig och konflikter, och de följder som de orsakar, sammanfaller i dag med att allmänhetens tilltro till demokratins värde minskar. Det gör att det kan bli svårare för demokratier att möta medborgarnas förväntningar på det som ska tillhandahållas enligt samhällskontrakten, som på många håll inte längre fungerar som tidigare, enligt rapporten.

Ökad misstro mot politiska partier och dess ledare, kandidater som vägrar erkänna sig besegrade efter att ha förlorat legitima val samt en växande extremhöger anges som faktorer som försvagar demokratin globalt.

"Vi rör oss inte framåt och bakåt längs en enda utvecklingslinje, utan utforskar olika möjliga politiska resultat", skriver generalsekreterare Kevin Vasas-Zamora i rapportens förord.

I Europa, som till största del består av demokratiskt styrda länder, har 17 av demokratierna "eroderat" de senaste fem åren, enligt rapportförfattarna.