EU:S FRAMTID

Svenskt Näringsliv: EU-samarbetets styrka vilar på fri konkurrens

Anna Stellinger, chef Internationella och EU-frågor, och Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

Det är viktigt att vi inte drar fel slutsatser av det som händer och vänder Europa inåt, skriver Jan-Olof Jacke och Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv, på Di Debatt.

Kriget kommer att dominera europeisk debatt för överskådlig tid. Men i debatten kommer ekonomi, konkurrenskraft och hur vi vill utveckla EU också behöva ha en roll, menar Anna Stellinger, chef Internationella och EU-frågor, och Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

I veckan har EU:s ordförandeland Frankrike kallat till ett möte men de förslag som ligger på bordet riskerar att slå mot det som faktiskt är en av EU:s avgörande styrkor: ett starkt och konkurrenskraftigt Europa öppet mot omvärlden.

”När EU sätts på prov med krig på vår kontinent, behöver vi välja väg. Vägen framåt är inte mer slutenhet och högre murar, gömda bakom svepande begrepp som ”strategisk autonomi”. Vägen framåt är att bygga på våra styrkor: ett Europa som står lika stadigt i våra värderingar som i vår globala konkurrenskraft”, skriver Anna Stellinger, och Jan-Olof Jacke i Di.

Debatt: EU-samarbetets styrka vilar på öppenhet och fri konkurrens