KÄRNKRAFTENS FRAMTID

PM Nilsson: ”Att bara säga fossilfritt duger inte längre”

RINGHALS 20201206Ringhals kärnreaktor 1 ska stängas ner vid årsskiftet. Foto: Jonas Lindstedt / TT / kod 9200 Bild: Jonas Lindstedt/TT

DI:s PM Nilsson uppmanar att alla som vill satsa på kärnkraft vässar sina argument.

PM NIlsson tecknar i en DI-ledare en tämligen dyster bild av hur läget ser ut för den svenska energiförsörjningen. Han menar att elbehovet ökar överallt och att vind- och solkraft ökar ojämnheterna överallt på hela kontinenten.

”Därför behöver Ja-till-kärnkrafts-partierna och industrin utveckla sina argument. Att bara säga fossilfritt duger inte längre”, skriver han.

Han är också kritisk mot att näringslivet så ensidigt satsar på vindkraft.

”När industrin pratar är de för kärnkraft men när de tar sina egna investeringsbeslut är de för vindkraft”, skriver han.

DI: Fossilfritt ingen trollformel för kärnkraft