NYA GLOBALA SKATTERNA

”Dags att stoppa EU:s jakt på amerikanska tech-bolag”

Bild: Virginia Mayo

Joakim Wernberg på Entreprenörskapsforum skriver på DI:s debattsida om ett nytt förslag från EU-kommissionen som bör väcka motstånd hos medlemsländer som Sverige.

Joakim Wernberg, fil.dr, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, skriver på Dagens Industris debattsida om det nya lagförslaget för digitala marknader, Digital Markets Act (DMA).

Han menar att det finns en kortsiktig politisk vilja att visa handlingskraft mot de stora teknikföretagen men att den måste balanseras med ett långsiktigt värnande av entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft.

”Eftersom lagförslaget framför allt slår mot utomeuropeiska plattformsföretag finns det också anledning att fråga sig hur detta kommer att påverka handelsrelationerna med exempelvis USA. När DMA blir lag måste den handla om hela marknadens framtid, inte om att jaga big tech”, skriver han.

DI: Stoppa EU:s jakt på amerikanska big tech