DET SVENSKA SKATTETRYCKET

”Arbetsgivaravgiften bör göras synlig”

Elin Oskarsson och Lovisa Lanryd.

Det är vilseledande att det inte redovisas tydligt hur mycket arbetsgivaren redan betalat i skatt utöver för den lön som betalats ut till den enskilde, skriver Lovisa Lanryd, Luf, och Elin Oskarsson, Liberala Studenter, på SvD Debatt.

Dagens arbetsgivaravgift och den allmänna löneavgiften leder den vanliga medborgaren på villovägar gällande hur mycket skatt de egentligen betalar. De hävdar också att arbetsgivaravgiften I idag är en avgift i syfte att beskatta medborgarna utan att det märks..

”Vi vill att den arbetsgivaravgift som betalas in ska redovisas för alla arbetande medborgare. Detta eftersom arbetsgivaravgifterna är den enskilt största skatt som de flesta arbetande betalar. Att inte redovisa den för medborgarna är både dåligt och resulterar i att hålla medborgarna i mörkret om hur det svenska skattesystemet faktiskt ser ut”, skriver Lovisa Lanryd och Elin Oskarsson.

SvD: ”Arbetsgivaravgiften bör göras synlig”

SN: Tre av fyra svenskar underskattar skatten på en genomsnittlig lön