DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Debatt: Dålig säkerhet kan slå mot svensk forskning

Bilden är AI-genererad och visar en föreläsning på ett universitet. Bild: AI/Midjourney

Bristande säkerhetsarbete på svenska lärosäten riskerar leda till uteblivna investeringar och få konsekvenser för Sverige som forskningsnation. Det skriver Emil Görnerup och Johan Sjöberg, Svenskt Näringsliv, i Altinget.

En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar bland annat att det ofta saknas resurser och kompetens för att hantera säkerhetsbrister, vilket riskerar slå hårt mot den svenska forskningen och Sverige i stort.

”I höstens forskningsproposition krävs därför både rejäla satsningar på forskning och ett nytt prestationsbaserat resurstilldelningssystem för lärosätenas forskningsfinansiering. Dessutom behövs ytterligare resurser för att skydda denna kunskap mot ett ökat säkerhetshot”, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forskningspolitik på Svenskt Näringsliv, och Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv, i Altinget.

Altinget: Lärosätenas bristande säkerhetsarbete gör att Sverige kan missa investeringar