SVENSKA FORSKNINGEN

Debatt: Spetsforskning avgörande för svenskt välstånd

Exteriör på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Bild: Jessica Gow/TT

En nationell kraftsamling och riktade resurser inom viktiga teknikområden. Det krävs för att förädla svensk spetsforskning, skriver ledningarna för Chalmers och KTH på DN Debatt.

Sverige har potential att skapa världsledande tekniska universitet. För att uppnå detta måste politiken stödja teknisk spetsforskning och innovation inom områden som AI, energiförsörjning och medicin, skriver debattförfattarna.

"Vi behöver stärka de miljöer där akademi, startups och industri kan samverka", skriver de.

För att främja teknisk spetsforskning föreslår de tre åtgärder: fokusering av statliga satsningar och skatteincitament, användning av innovationsupphandlingar och en starkare donationskultur.

"Detta är inte bara en ekonomisk fråga; det är en fråga om vår framtida livskvalitet och vår plats i världen."

Dagens Nyheter: ”Prioritera teknisk spetsforskning”