DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Debatt: Ta tillvara på potentialen hos privata vårdgivare

Lena Furmark, välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv. Bild: STEFAN TELL

En viktig del i att bryta den onda cirkeln i den svenska vården är att ta hjälp av privata vårdgivare. Det skriver Lena Furmark, Svenskt Näringsliv, på GP Debatt.

Den onda cirkeln utgörs av rekordlånga köer, menar hon och understryker att mer resurser inte kommer att lösa problemen som finns i sjukvården.

”Vi föreslår därför att dessa privata vårdgivare ges ett nationellt uppdrag att korta köerna för fem typer av operationer där vårdgarantin kontinuerligt överskrids och där de regionala skillnaderna i tillgänglighet är stora. Dessa är grå starr-kirurgi, framfallskirurgi, höft – och knäproteskirurgi samt ryggkirurgi”, skriver Lena Furmark, välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv, på GP Debatt.

GP Debatt: Låt privata vårdgivare korta köerna