HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Ledare: EU-lag hotar svenska skogsbolag

Bild: KLUTHKE@MARGIT

En ny lagstiftning från EU hotar skogsbranschens företag och investeringar, skriver Frida Wallnor i en Di-ledare.

Frida Wallnor har träffat Folke Stenvall, vd för det familjeägda sågverksbolaget Stenvalls Trä, som berättar om EU:s många förordningar mot skogsbruket.

– Här uppe tänker vi långsiktigt, i 100-årsperspektiv, minst. Då skapar det problem när den här typen av snabba regelförändringar kommer från Bryssel, på ett byråkratspråk som vi inte förstår. Det är ett hot som är svårt att bemöta, säger han.

Danske Bank har gjort en analys som visar att vart fjärde svenskt sågverk och två pappersbruk tvingas stänga om EU:s LULUCF-lag om avverkningsbegränsningar genomförs fullt ut, skriver Frida Wallnor i Di.

Di: Skogen behöver näringsfrihet