DET SVENSKA NATOMEDLEMSKAPET

Forskare: Vi måste höja förmågan att utföra transporter

Natos flagga mellan två svenska flaggor i samband med en presskonferens. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Det svenska Natomedlemskapet innebär att stora delar av det svenska samhället behöver rustas upp, skriver forskare på DN Debatt.

Det handlar bland annat om sjukvården, elsystemet, livsmedel och transportnätet.

”Sammantaget står Sverige inför stora investeringsutmaningar för att möta de mest nödvändiga infrastrukturella behoven de kommande åren. Ur ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv behöver områdesöverskridande prioriteringar genomföras, vilka med fördel kan samordnas med övriga nordiska länder för att skapa så stor nytta som möjligt”, skriver Anders Brunnberg, Thomas Ekström och Per Skoglund, militära lärare och forskare i försvarslogistik vid Försvarshögskolan, på DN Debatt.

DN Debatt: ”Undermåliga transporter duger inte för ett Natoland”