EU:S FRAMTID

Ledare: Välkommet att nya EU-regleringar uteblir

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Bild: Jean-Francois Badias

”Frånvaron av nya regelverk och inskränkningar är redan det en lättnad, och förhoppningsvis den valda vägen framåt”, skriver Mattias Svensson på SvD:s ledarsida.

Kanske går EU mot en ny vår för EU, spekulerar han.

”Kriget i vår närhet påminner oss om de värden som skapas av fred, handel och samarbete. Vardagens normalitet, och det materiella framåtskridande vi förknippar med den, framstår plötsligt som eftersträvansvärd snarare än steril och tråkig”, skriver Mattias Svensson på SvD:s ledarsida.

SvD ledare: Europa går mot en ny vår