Ledare: Företag visar vägen framåt i rymden

Skolelever samlades på Tekniska museet för att få ställa frågor till astronaut Marcus Wandt på ISS, 29 januari. Bild: Claudio Bresciani/TT

Framtiden för rymdutvecklingen blir alltmer en privat historia, skriver Henrik L Barvå på NWT:s ledarsida efter att den svenske astronauten Marcus Wandt landat på jorden.

Han lyfter fram att privata företag som Elon Musks SpaceX kommer att revolutionera rymdutvecklingen framöver.

”Ju oftare och billigare det blir med uppskjutningar, desto fler privata initiativ kommer att göras i utforskningen och bosättningen av rymden. Stater kommer fortfarande att stå för mycket, framför allt grunderna, men SpaceX, Axiom och Isaacman visar vägen framåt”, skriver han.

NWT Ledare: Framtiden i rymden är till stor del privat