DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

”Digitaliseringen kan ingjuta nytt liv i resten av Sverige”

Bild: Mostphotos

Även efter pandemin fortsätter folk att lämna storstaden. Digitaliseringen kan ingjuta nytt liv i resten av Sverige, skriver Thomas Hermansson i en ledare i Barometern.

Urbaniseringen har koncentrerat en stor andel av Sveriges befolkning till storstäderna. Under pandemin gick flyttlassen inte bara till kranskommuner, utan också till landsbygd och mellanstora städer som Kalmar.

”Tack vare det digitaliserade samhällets möjligheter till distansarbete – om än bara för vissa yrkeskategorier – visade det sig möjligt att bo på sin drömplats samtidigt som man behöll sitt gamla jobb”, skriver Thomas Hermansson.

Barometern: Medelstora städer kan blomstra