DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Få ägare är lika ifrågasatta som riskkapitalbolagen”

Klas Tikkanen, chief operating officer på Nordic Capital. Bild: HE Nygren AB

Det klassiska svenska företaget Permobil är ett typiskt exempel på hur riskkapital bidrar till jobbskapande och tillväxt, skriver Klas Tikkanen, chief operating officer på Nordic Capital, i Timbros Smedjan.

Han beskriver hur entreprenörsbolaget Permobil med hjälp av riskkapitalbolaget Nordic Capital som ägare blev en global marknadsledare. Dessutom bidrar riskkapitalbranschens höga avkastning till att höja de framtida pensionerna.

”Även om alla investeringar inte blir lika lyckade som Permobil stärker riskkapitalet svensk ekonomi, sysselsättning och företagsamhet. En stark riskkapitalsektor som attraherar nytt kapital till Sverige borde betraktas som en viktig tillgång att värna, inte som ett politiskt problem”, skriver han.

Smedjan: Permobilen och kapitalet