DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: Våga vägra röstfiske – sänk skatterna på arbete

Personer med låga inkomster från arbete borde slippa betala skatt, enligt en ledare i Göteborgs Posten.

Det är hög tid för en ny skattereform. Genom att göra en skatteväxling mellan arbete och kapital hade det svenska skattesystemet blivit mer effektivt och rättvist än i dag. Det skriver Håkan Boström i en ledare i Göteborgs Posten.

Skatten på arbete borde sänkas samtidigt som skatten på fastigheter borde höjas och momsen breddas. Så kan man sammanfatta den reform som Håkan Boström efterfrågar i en ledare på Göteborgs Posten. Han förespråkar också sänkt statlig skatt för höginkomsttagare och ett kraftigt höjt grundavdrag, något som skulle komma alla som arbetar till del men gynna låginkomsttagare allra mest.

”Fördelen med en sådan modell är framför allt att den ger starka drivkrafter att arbeta för den som är arbetslös, något som både är bra för individen och samhället. Det är förstås också bra för statskassan om fler arbetar samtidigt som det motverkar ett kostsamt socialt ”utanförskap”, skriver Håkan Boström.

Göteborgs Posten: Skattebefria låga inkomster