ARBETSKRAFTSINVANDRING

Debatt: Lönegolvet bör undanta bristyrken

Bild: Pontus Lundahl/TT

Regeringens nyligen införda lönegolv för arbetskraftsinvandrare måste undantas för bristyrken, menar talespersoner för KD på Dagens Samhälles debattsida.

Partiföreträdarna, Magnus Jacobsson, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Hans Eklind, Ekonomiskpolitisk talesperson och Camilla Rinaldo Miller, Ersättare, Socialförsäkringsutskottet, menar att lönegolvet sats för att möta Sveriges höga strukturella arbetslöshet och låga grad av självförsörjning.

Men dock saknas ventiler för bristyrken som är så oerhört viktiga för att säkerställa en ändamålsenlig arbetskraftsinvandring.

Det är viktigt att de här ventilerna skyndsamt kommer på plats så att inte regelverket för arbetskraftsinvandring blir för trubbigt och slår hårt mot exempelvis kommuner, regioner, de gröna näringarna samt övriga företag som är i behov av arbetskraft för att klara sin verksamhet.

Dagens Samhälle: ”Det måste gå att komma hit för att bidra inom bristyrken”