ARBETSKRAFTSINVANDRING

”Matematiskt omöjligt att ha medianen som lönegolv”

Tobias Wikström frågar sig hur Sverige ska ha tillräckligt med servicepersonal när det nya lönegolvet för arbetskraftsinvandring träder i kraft. Bild: HENRIK WITT / TT

Det nya lönegolvet för arbetskraftsinvandring slår mot en rad sektorer och riskerar att motverka den gröna omställningen i norr. Det skriver Tobias Wikström på Di ledare.

”Nu försvåras arbetskraftsförsörjningen för kommuner och regioner, för besöksnäringen och en rad andra sektorer. Hur ska den gröna omställningen i norr fungera utan servicepersonal? Var femte arbetskraftsinvandrare tjänar under lönegolvet”, skriver Tobias Wikström.

”Nu har regeringen fattat beslut om vad som ska anses vara god försörjning, som ett sätt att minska arbetskraftsinvandringen. Det är illa nog. Men följden kan dessutom bli en oönskad lönespiral på arbetsmarknaden. Det är matematiskt omöjligt att ha medianen som lönegolv.”

Di: Oacceptabla följder av nya lönegolvet