OSUND KONKURRENS

Expert: Kommunala bolag skapar osund konkurrens för privata elinstallatörer

Stefan Sagebro, expert på industripolitik, konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography

Kommunala energibolag befinner sig i en lagmässig gråzon, skriver Stefan Sagebro, Svenskt Näringsliv, i Altinget.

De kommunala bolagen blir allt fler och en ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att detta leder till konkurrensproblem för privata elinstallatörer. Stefan Sagebro, expert på industripolitik, konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv, varnar för osund konkurrens.

”Samtidigt som en snabb omställning till ett elektrifierat samhälle är viktigt för att klara klimatutmaningen måste kommunala bolag ha ett tydligt stöd i lag för den verksamhet de bedriver. Verksamheten får inte leda till snedvriden konkurrens. I slutändan är det trots allt kommunmedlemmarnas skattepengar som används”, skriver han i Altinget.

Altinget: Kommunägda energibolags verksamhet riskerar att leda till snedvriden konkurrens