ELKRISEN

Debatt: En mer teknikneutral elmarknad ger billigare el

Genrebild. Bild: Johan Nilsson/TT

”Åtgärder som gör elmarknaden mer teknikneutral skulle ge billigare el och minska risken för strömavbrott”, skriver forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås, på Di Debatt.

Forskarna har nyligen släppt en SNS-rapport som fokuserar på elmarknadsdesign samt nättariffer och deras teknikneutralitet. De menar att det finns en rad åtgärder som skulle kunna göra elmarknaden mer teknikneutral. Det handlar bland annat om att effektivisera hanteringen av flaskhalsar och att revidera Svenska kraftnäts nättariffer.

”Svensk elförsörjning har utmanats av att energipolitiken – av ideologiska eller statsfinansiella skäl – favoriserat eller straffat olika produktionsformer. Detta har bidragit till onödigt höga kostnader för elkonsumenter och skattebetalare. Sverige behöver en mer långsiktig och teknikneutral energipolitik”, skriver de.

Di Debatt: Politisk favorisering försvårar Sveriges energiförsörjning

Om debattörerna:

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi