EU:S FRAMTID

Debatt: Mer marknadsekonomiskt tänk gynnar mindre företag

Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv. Bild: Stefan Tell, Yves Logghe

Små- och medelstora företag behöver en mer gynnsam miljö. Därför måste EU utgå ifrån ett mer marknadsekonomiskt tänk, skriver Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringsliv, på Europaportalens debattsida.

Hon välkomnar åtgärdspaketet som ska underlätta för små- och medelstora företag, men efterfrågar konkreta lösningar för krångel och pålagor när det gäller exempelvis avtalsfriheten och rapporteringsmängden.

”En omfattande och samordnad insats på både EU-nivå och nationell nivå kombinerat med ett större marknadsekonomiskt tänk kommer således att krävas för att skapa en mer gynnsam miljö för små och medelstora företag i Europa”, skriver Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv, på Europaportalens Europaportalens debattsida.

Europaportalen: EU behöver mer marknadsekonomiskt tänk