REGELKRÅNGLET

Ikem: Regelverken onödigt snåriga – stoppa MSB

Bild: Mostphotos

MSB bör fråntas befogenheten att skriva föreskrifter om brandfarliga varor, skriver företrädare för Ikem i en debattartikel i Ny Teknik.

Myndigheternas regleringsiver har skapat en omfattande särlagstiftning och snäva branschnormer för energigasanläggningar. Reglerna är motsägelsefulla och riskerar försvaga svensk konkurrenskraft.

Ikem – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige menar att regeringen nu måste agera, skriver Ulf Bergstrand, ansvarig för anläggningssäkerhet, och Nils Hannerz, näringspolitisk chef, Ikem, i Ny Teknik.

Ny Teknik: Ikem: Regelverken för brandfarliga varor är onödigt snåriga – stoppa MSB