ENERGIPOLITIK

”Breda överenskommelser inte alltid bäst”

Decemberöverenskommelsen. Bild: Henrik Montgomery / TT

Breda överenskommelser är inte alltid det bästa. Det menar DI:s ledarskribent Tobias Wikström som ger exempel på mindre lyckade politiska överenskommelser.

Ofta lyfts breda överenskommelser över blockgränserna fram som lösningen på svåra politiska frågor. Men det är långt ifrån den bästa lösningen, menar DI:s ledarskribent Tobias Wikström som redogör för ett antal överenskommelser från historien som inte tjänade sitt syfte.

”Ett exempel är energiöverenskommelsen, som endast gav en skenbar enighet”, skriver Tobias Wikström.

Han menar att det finns risk att överenskommelser sluts i syfte att skyla över interna motsättningar inom ett parti eller koalition eller för att utesluta ett eller flera andra partier.

Parlamentarism är, skriver Tobias Wikström, i sig en arena för kompromisser och borde därför räcka.

DI: Ledare: Breda uppgörelser är oftast inte bäst