DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: ”Östlings fråga mer relevant än någonsin”

Leif Östling, tidigare vd för Scania och före detta ordförande i Svenskt Näringsliv. Bild: Janerik Henriksson/TT

Kommissionen för skattenytta presenterade i förra veckan sitt bokslut för 2022. Det är ingen uppmuntrande läsning för den som tycker att staten borde uppvisa samma omsorg om skattepengarna när de spenderas som när de drivs in. Det skriver Henrik Westman på Dagens Industris ledarsida.

Bakom kommissionen står Leif Östling, tidigare vd för Scania och före detta ordförande i Svenskt Näringsliv samt en rad namnkunniga experter. Hans fråga om ”vafan får man för pengarna” är mer aktuell än någonsin, konstaterar Henrik Westman.

”Sveriges samlade offentliga utgifter är ungefär 2 500 miljarder kronor, i runda slängar hälften av BNP. Nästan hela summan finansieras via skatter och sociala avgifter. Men trots det höga skatteuttaget nås inte målen för den offentliga verksamheten”, skriver han och exemplifierar bland annat med polisen.

Dagens Industri: ”Östlings fråga mer relevant än någonsin”