KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Ledare: Bra att regeringen röjer vägen för kärnkraft

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Bild: Claudio Bresciani/TT

Att regeringen vill att det energipolitiska målet ska ändras till att Sverige till år 2040 ska ha 100 procent fossilfri elproduktion välkomnas av Thomas Hermansson på Barometerns ledarsida.

Regeringen vill ändra det energipolitiska målet om att Sverige till år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. I stället vill den att formuleringen ska vara 100 procent "fossilfritt". Det innebär att även kärnkraft kan räknas in.

”Om energibolagen ska våga satsa på kärnkraft i Sverige är detta ett av de hinder som behöver röjas ur vägen. Ingen kommer våga investera i ny kärnkraft om det inte finns en tillit till att det också är långsiktigt välkommet”, skriver han.

Han menar att den nuvarande målsättningen sänder en föråldrad signal om att kärnkraften ska fasas ut.

Barometern Ledare: Föråldrat att utesluta fossilfritt