ARBETSMARKNADEN I EUROPA

Ledare: ”Förbättra GDPR och höj konkurrenskraften”

Di:s ledarskribent Tobias Wikström reflekterar över lagstiftningskrockar med EU:s dataskyddslag, GDPR.

”GDPR är en omfattande lagstiftning. Den har tvingat företagen att skärskåda sin personuppgiftshantering och slentrianmässig informationsinsamling har tagits bort. Den nya möjligheten att kunna få sina personuppgifter raderade är viktig. Men GDPR rör så stora delar av företagens verksamhet att den tenderar att bli ”lagen om allt”, enligt en färsk rapport från Svenskt Näringsliv”.

Dagens Industri: Förbättra GDPR och höj konkurrenskraften