AVTALSRÖRELSE

”Blanda inte in staten i den svenska lönebildningen”

Foto: Sören Andersson och Claudio Bresciani / TT.

Politiken bör låta den svenska lönebildningen vara i fred, skriver Svenskt Näringsliv och TCO på Di Debatt.

Riksdagen har beslutat att höja försörjningskravet för personer som söker arbetstillstånd i Sverige. Det innebär en statlig inblandning i den svenska lönebildningen, vilket inte är förenligt med den svenska partsmodellen.

Politiken bör låta den svenska lönebildningen vara i fred, skriver Karin Johansson, vice vd och chef för näringspolitik och opinionsbildning, Svenskt Näringsliv, och Therese Svanström, ordförande, TCO, på Di Debatt.

Di: Debatt: Blanda inte in staten i den svenska lönebildningen