VALET 2022

Ledare: Utan företag finns inget att beskatta

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det är anmärkningsvärt att företagens avgörande roll för ekonomin knappt nämns i valdebatten, skriver Petter Birgersson på Ystad-Allehandas ledarsida.

Ökade priser slår inte bara mot konsumenter, utan riskerar även att slå ut företag, betonar Petter Birgersson och efterfrågar mer valdiskussion om företagens roll för att skapa välstånd.

”De här företagen har klarat sig trots att stora bördor läggs på dem i form av regleringar och skatter. Om företagen inte överlever finns det inte längre något kvar att beskatta. Därför är det högst anmärkningsvärt att en obefintlig del av den svenska valdebatten handlar om varför företag finns och vilka politiska beslut som föder eller dödar dem”, skriver han på Ystads Allehandas ledarsida.

Ystads Allehanda ledare: Utan företag finns inget att beskatta