DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Ledare: Svag krona kan hämma innovation

Bild: Henrik Montgomery/TT

En svag krona kan vara positivt för en del företag, men riskerar att hämma innovation, skriver Jacob Sidenvall på Smålandspostens ledarsida.

Han betonar att Kronoberg är det län i Sverige som har den mest exportberoende ekonomin.

”Företagen här säljer mycket när kronan är svag. Exponeringen mot världsmarknaden gör också att företagen hålls i trim, det finns små marginaler för felaktiga investeringar. Men vad skulle hända med en dyrare krona? Sannolikt skulle det driva innovation, mer skulle krävas för att lyckas sälja till utlandet. Det är också ett sätt att hålla företag i trim”, skriver Jacob Sidenvall.

SMP ledare: Svag krona hämmar innovation