HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Debatt: Forskning om skogen stämde inte

FITTJA KYRKBY 20210210Timmerupplag i Fittja Kyrkby, Uppsala län.Foto: Janerik Henriksson / TT / kod 10010 Bild: Janerik Henriksson/TT

Två forskare kritiserar på DN debatt en EU-studie som hävdade att Sveriges skogar avverkas snabbt. Den är ett falsarium, menar de.

EU-forskarna hävdade i Nature att andelen av de europeiska skogarna som skördats årligen hade ökat med 49 procent under perioden 2016–2018 jämfört med 2011–2015.

Det tillbakavisas av Peter Högberg, professor i skoglig marklära, SLU, och Jonas Fridman, senior miljöanalytiker, SLU. De menar att studien som har fått stor spridning inte håller.

”Rör sig forskare i riktning mot att delta i politiska processer på andra villkor än de rent vetenskapliga så förlorar vetenskapen sitt värde. Det är särskilt allvarligt om man söker dess stöd i frågor av stor samhällelig betydelse”, skriver de två svenska forskarna.

DN Debatt. ”EU-forskares uppgifter om skogsbruk var gravt felaktiga”