DEN SVENSKA INDUSTRIN

Toppekonom: ”Energipolitiken håller industrin i ett strypgrepp”

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Bild: Henrik Montgomery/TT

När svenska energipriser rusar hastas subventioner fram vilket kväver investeringar, skriver nationalekonomen Stefan Fölster på DN Debatt.

Hälften av den energiprischock som nu drabbar konsumenter och näringsliv utgörs nämligen av hävstänger i skatter och styrmedlen som i onödan dränerar företag och konsumenter. Subventioner hastas fram som ska kompensera för politiskt skapad ryckighet. Detta kväver både gröna och andra investeringar, och underminerar landets oberoende.

Stefan Fölster föreslår fem omläggningar av energipolitiken. Ett förslag är att släppa strypkopplet på svensk industri för bättre klimateffekt.

”Energipolitiken håller industrin i ett strypgrepp”