DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Nytt EU-förslag slår mot industrin

Bild: Janerik Henriksson/TT

EU vill klassa metallen litium som hälsofarlig. Europa kommer inte klara tillverkningsmålen för elbilar och batterier om förslaget går igenom, menar branschorganisationen Eurometaux.

EU:s kemikaliemyndighet vill i ett nytt förslag klassa litium som skadlig för människans fortpantning. Om förslaget går igenom väntas hårdare krav på litiumhantering i bland annat metallfabriker och gruvor, skriver SVT.

Nu riktar flera branschorganisationer kritik mot förslaget. Enligt dem kommer strängare krav leda till att investerare flyr Europa.

– I vår mening saknas vetenskapligt stöd för en så här strikt klassificering. Den skulle få allvarliga konsekvenser för Europas förmåga att producera och upparbeta det litium som behövs för att nå våra tillverkningsmål för elbilar och batterier, säger Chris Heron, kommunikationschef på Eurometaux, till SVT.

SVT: Litium kan stämplas som giftigt – risk för fosterskador